ABOUT ME


Hello! Welcome to my little online kingdom. My name is Monica, I am 18 years old and currently living somewhere in Košice, Slovakia. When I was younger, I've always loved to write. I even "published" my own magazine for my parents. Later, I found myself interested in photography when I started attending High School of Applied Arts - photographic design. So I decided to connect these two things I love to do the most with my other hobbies - cosmetics and travelling, and then - in 2014 I have created this blog. In my free time, I love reading, listening to music, working out or taking care of my little noisy & biting pet - gerbil called Peťo.

Ahoj a vitaj v mojom malom internerovom kráľovstve. Moje meno je Monika, mám 18 rokov a momentálne bývam kade-tade v Košiciach, na Slovensku. Už keď som bola malá, vždy som milovala písanie. Dokonca som "vydávala" svoj vlastný časopis pre rodičov. Neskôr som sa začala zaujímať aj o fotografovanie, a to pri nástupe na Školu úžitkového výtvarníctva, kde študujem fotografický dizajn. Potom som sa rozhodla že spojím tieto dve veci s mojími ďalšími obľúbenými činnosťami - kozmetikou a cestovaním, a tak v roku 2014 vznikol tento blog. Vo svojom voľnom čase milujem čítať, počúvať hudbu, športovať alebo sa starať o môjho malého, hlučného a kúsavého pieskomila Peťa

This blog is mainly beauty blog, but I also love to write lifestyle articles or articles about health. I hope you will like my blog and that you'll come to read it again.

Tento blog je prevažne zameraný na kozmetiku, no rada píšem aj lifestyleové články, či už o mojom živote, alebo zdraví. Dúfam, že sa Vám tu bude páčiť a že si blog prídete prečítať znovu. 

If you have any questions or request for collaboration, feel free to contact me by my email monicanoir.personal@gmail.com